Quận Chúa Vương Triều Dưới Thân Ta

Chương:

Tác Giả: haphong2101
Thể loại: bách hợp, cổ đại, ngọt sủng...
Giới thiệu:
"Vương Di Tuệ đường đường là quận chúa Vương triều, dưới một người trên vạn người lẽ nào động lòng với một nữ tướng như ngươi?"
" Bây giờ dưới một người trên vạn người là đúng, nhưng sau này sẽ là dưới hai người trên vạn người... Di Tuệ quận chúa, nàng nên nhớ rõ... thượng vạn người nhưng hạ với Dương An Phong ta "
" Dương An Phong ngươi ngủ sâu một chút để mơ thấy ngày được đưa ta về phủ Dương gia"
" Ta không cần nằm mơ cũng có thể đưa người về phủ, Ta nói một tiếng Hoàng Thượng không thể không gả ngươi cho bỗn tướng quân"

Tình Trạng:

Đang ra

Tác Giả:

haphong2101

Thể Loại:

Bách Hợp , Cổ Đại , Khác , Sủng

Truyện cùng chủ đề

Hữu Duyên Thiên Lý

Hữu Duyên Thiên Lý

Cập nhật lần cuối: 20-05-2023

Tác giả: Big Thunder

Cô Vợ Nhỏ Và Tổng Tài Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Và Tổng Tài Bá Đạo

Cập nhật lần cuối: 20-05-2023

Tác giả: Ha Jinna

Nguyệt Chiếu Lạc Hoa

Nguyệt Chiếu Lạc Hoa

Cập nhật lần cuối: 21-05-2023

Tác giả: 藤月

Bắt Được Một Thái Tử

Bắt Được Một Thái Tử

Cập nhật lần cuối: 21-05-2023

Tác giả: Punnie1310