Đời Này Nguyện Cùng Quân

Chương:

VĂN ÁN:
Đã là người của Thất Tuyệt Môn thì phải tuyệt thất tình, tuyệt lục dục, tuyệt nghĩa khí, tuyệt đạo nghĩa.
Sau khi gặp gỡ người nọ, y cuối cùng cũng hiểu, tại sao Thất Tuyệt Môn lại lập ra luật lệ như vậy.
Thế nhưng trên cõi đời này, nào có mấy ai đoạn tuyệt được hết thảy chữ tình?
Vai chính: Lý Tố Khanh, Dạ Chấp

Tình Trạng:

Full

Tác Giả:

Tử Đình Công Tử

Thể Loại:

Cổ Đại , Đam Mỹ

Truyện cùng chủ đề

Hữu Duyên Thiên Lý

Hữu Duyên Thiên Lý

Cập nhật lần cuối: 20-05-2023

Tác giả: Big Thunder

Nguyệt Chiếu Lạc Hoa

Nguyệt Chiếu Lạc Hoa

Cập nhật lần cuối: 21-05-2023

Tác giả: 藤月

Bắt Được Một Thái Tử

Bắt Được Một Thái Tử

Cập nhật lần cuối: 21-05-2023

Tác giả: Punnie1310

Trấn Yêu Cung

Trấn Yêu Cung

Cập nhật lần cuối: 21-05-2023

Tác giả: Linh Ta Linh Tinh