Băng Phách Hàn Quang Kiếm

Chương:

Tác giả: Lương Vũ Sinh
Dịch giả: robinlee
Thể loại: Võ hiệp
Giới thiệu:Lương Vũ Sinh (梁羽生) tên thật là Trần Văn Thống (陈文统), sinh năm 1924, qua đời năm 2009, là một nhà văn Trung Quốc viết truyện kiếm hiệp. Cùng với Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Ôn Thụy An, Lương Vũ Sinh được tôn làm "Võ hiệp ngũ đại gia".
Danh sách các truyện của Lương Vũ Sinh:
Đường triều:
- Nữ Đế Kỳ Anh truyện (Bạch Ngọc Sách đã dịch 5 chương đầu)
- Đại Đường Du Hiệp truyện (dịch giả Cao Tự Thanh dịch)
- Long Phụng Bảo Thoa duyên (thành viên Văn Đàn dịch)
- Tuệ Kiếm Tâm Ma
Tống triều:
- Võ Lâm Thiên Kiêu
- Cuồng Hiệp Thiên Kiêu Ma Nữ
- Phi Phụng Tiềm Long (đã dịch)
- Minh Đích Phong Vân lục
- Hãn Hải Hùng Phong
- Phong Vân Lôi Điện
Minh triều:
- Võ Lâm Tam Tuyệt
- Hoàn Kiếm Kì Tình lục (thành viên Văn Đàn dịch)
- Bình Tung Hiệp Ảnh lục (dịch giả Cổ Nguyệt dịch)
- Tán Hoa Nữ Hiệp 
- Liên Kiếm Phong Vân lục 
- Quảng Lăng Kiếm
- Võ Đang Nhất Kiếm (dịch giả Cổ Nguyệt dịch)
- Bạch Phát Ma Nữ truyện (thành viên Văn Đàn dịch 10 hồi đầu, tui dịch 22 hồi sau)
Thanh triều: 
- Tái Ngoại Kì hiệp truyện (đã dịch)
- Thất Kiếm hạ Thiên Sơn (dịch giả Cổ Nguyệt dịch)
- Giang Hồ Tam Nữ Hiệp (dịch giả Cổ Nguyệt dịch)
- Băng Phách Hàn Quang Kiếm (đang dịch)
- Băng Xuyên Thiên Nữ truyện 
- Vân Hải Ngọc Cung Duyên (dịch giả Cổ Nguyệt dịch)
- Băng Hà Tẩy Kiếm Lục 
- Phong Lôi Chấn Cửu Châu 
- Hiệp Cốt Đan Tâm (dịch giả Cổ Nguyệt dịch)
- Du Kiếm Giang Hồ 
- Mục Dã Lưu Tinh 
- Đạn Chỉ Kinh Lôi 
- Tuyệt Tái Truyền Phong Lục
- Kiếm Võng Trần Ti 
- Ảo Kiếm Linh Kì (đã có bản dịch)
- Long Hổ Đấu Kinh Hoa 
- Thảo Mãng Long Xà truyện

Tình Trạng:

Full

Tác Giả:

Lương Vũ Sinh

Thể Loại:

Kiếm Hiệp

Truyện cùng chủ đề

Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Cập nhật lần cuối: 18-05-2023

Tác giả: Thanh Chưng

Ai Tông Mạt Quốc

Ai Tông Mạt Quốc

Cập nhật lần cuối: 17-05-2023

Tác giả: Đăng Nhân

Mịch Tiên Kiếm Đạo

Mịch Tiên Kiếm Đạo

Cập nhật lần cuối: 17-05-2023

Tác giả: Thu Ninh Quân

Thương Long Chiến Thần – Tô Trường Phong

Thương Long Chiến Thần – Tô Trường Phong

Cập nhật lần cuối: 21-05-2023

Tác giả: Tần Cẩn

Vạn Cổ Ma Tôn

Vạn Cổ Ma Tôn

Cập nhật lần cuối: 29-04-2023

Tác giả: Lâm Nhất